Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 3403

  • Tổng 2.691.419

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Hữu ích
Dễ sử dụng
Phong phú đa dạng

458 người đã tham gia bình chọn

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Ngày 12/12/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 101-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới (Chỉ thị số 20-CT/TW).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu, các cấp uỷ đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW trên địa bàn tỉnh; đảm bảo phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong quá trình triển khai ở mỗi cấp, đơn vị. Đồng thời cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chỉ thị
số 20-CT/TW, xác định những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; chú trọng hoàn thiện và nâng cao năng lực của hệ thống quản lý nhà nước về công tác giải quyết việc làm và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ảnh: Lao động Quảng Bình đi làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp tại Hàn Quốc Đợt 1- năm 2022

Các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cần nâng cao tinh thần, trách nhiệm và ý thức tuân thủ pháp luật của các tổ chức, doanh nghiệp và người lao động khi đi làm việc ở nước ngoài; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm phạm pháp luật đồng thời khắc phục những hạn chế trong công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Kế hoạch đã xác định một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện như: Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, người lao động và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; xây dựng các chính sách, điều kiện tuyển dụng người lao động đi làm việc ở nước ngoài đảm bảo phù hợp với cam kết, điều kiện quốc tế mà Việt Nam tham gia; tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài./.

 Phan Nam

Các tin khác

VĂN BẢN MỚI

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần