Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 16664

  • Tổng 2.915.701

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Hữu ích
Dễ sử dụng
Phong phú đa dạng

459 người đã tham gia bình chọn

THANH TRA VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ TRẺ EM VÀ PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM TẠI HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Căn cứ Kế hoạch thanh tra năm 2023, ngày 21/2/2023 Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 722/QĐ-SLĐTBXH về thanh tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quyền trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em tại huyện Quảng Ninh và 03 xã thuộc huyện gồm xã Võ Ninh, xã Trường Xuân, xã Hải Ninh. Cuộc thanh tra nhằm mục đích đánh giá tình hình việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quyền trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em; hướng dẫn cơ quan, đơn vị thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quyền trẻ em, nâng cao công tác quản lý nhà nước về trẻ em trên địa bàn huyện; phát hiện những bất cập, sơ hở trong công tác quản lý cũng như việc thực hiện pháp luật về quyền trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung; chấn chỉnh sai phạm và xử lý vi phạm (nếu có).

Ngày 02/3/2023, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã thực hiện công bố Quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra theo quy định của pháp luật. Hiện nay, Đoàn Thanh tra đang tiến hành kiểm tra trực tiếp tại UBND huyện Quảng Ninh và 03 xã thuộc đối tượng thanh tra, trong đó tập trung kiểm tra việc hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc trẻ em có nguy cơ bị xâm hại; việc quản lý, sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em tại cấp xã; trực tiếp xác minh việc hưởng trợ cấp hàng tháng đối với trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng thuộc các trường hợp quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó tập trung vào nhóm đối tượng trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sinh sống tại địa bàn xã Trường Xuân và xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Dự kiến cuối tháng 3/2023, Đoàn Thanh tra sẽ kết thúc thanh tra trực tiếp tại huyện Quảng Ninh và tham mưu Lãnh đạo Sở ban hành Kết luận thanh tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quyền trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.                                                                                                      

Đoàn Thanh tra trực tiếp xác minh việc nhận chế độ trợ cấp hàng tháng của nhóm trẻ em dưới 3 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tại xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

     Phương Thảo

 

Các tin khác

VĂN BẢN MỚI

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần