Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 15860

  • Tổng 2.914.896

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Hữu ích
Dễ sử dụng
Phong phú đa dạng

459 người đã tham gia bình chọn

Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp trong công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Xem với cỡ chữ : A- A A+

             Căn cứ vào Quy chế phối hợp số 2548/QCPH-LĐTBXH-CA-QP-NG ngày 18/7/2022 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao trong công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Ngày 15/3/2023, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ ký kết và ban hành Chương trình phối hợp số 362/ CTPH-LĐTBXH-CA-BĐBP-SNgV ngày 15/3/2023 về việc phối hợp trong công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Chương trình phối hợp trong công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nhằm mục đích tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp trong chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của các sở, ngành đối với công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, nhất là việc tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân làm trung tâm, vì quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân bị mua bán, đảm bảo công tác hỗ trợ lãnh sự, bảo hộ công dân theo quy định hiện hành. Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của các sở, ngành trong công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng phối hợp giữa các sở, ngành và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thực hiện công tác này.

Chương trình cũng đã quy định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng ngành trong việc tiếp nhận thông tin, tài liệu về nạn nhân; tiếp nhận nạn nhân bị mua bán, bảo vệ an toàn cho nạn nhân và người thân thích của họ; hỗ trợ nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại cho nạn nhân; kiểm tra, thực hiện các biện pháp tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ; thống kê, báo cáo về tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân.

Với vai trò là cơ quan tham mưu Chương trình tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác truyền thông nâng cao nhận thức về chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng chống mua bán người. Xây dựng, chia sẻ tài liệu và tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán cho cán bộ thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội trong đó trọng tâm về các kiến thức, kỹ năng tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân dựa trên quyền và sự hiểu biết về sang chấn tâm lý, nhạy cảm giới.

Phối hợp với Công an, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp nhận nạn nhân (đối với nạn nhân tiếp nhận từ nước ngoài trở về thông qua đường ngoại giao, nạn nhân tiếp nhận qua cửa khẩu sân bay quốc tế, nạn nhân tiếp nhận qua cửa khẩu đường bộ, đường biển). Hướng dẫn phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện thực hiện việc tiếp nhận thông tin về nạn nhân bị mua bán tự đến trình báo hoặc thông tin từ Ủy ban nhân dân cấp xã, công an cấp xã chuyển đến; phối hợp với cơ quan công an cùng cấp nơi nạn nhân tự đến trình báo và cơ quan giải cứu nạn nhân (Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển) thực hiện việc hỗ trợ nhu cầu thiết yếu, chuyển tuyến họ về nơi cư trú hoặc Cơ sở trợ giúp xã hội/Cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo nguyện vọng của nạn nhân bị mua bán.

Chỉ đạo Cơ sở trợ giúp xã hội tiếp nhận nạn nhân bị mua bán, bố trí chỗ ăn, ở phù hợp với giới tính, lứa tuổi; hỗ trợ nhu cầu thiết yếu, chăm sóc y tế, tư vấn tâm lý, trợ giúp pháp lý, tư vấn học nghề, việc làm…cho nạn nhân trong thời gian lưu trú tại Cơ sở; phối hợp với cơ quan Công an, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi nạn nhân cư trú để liên hệ với gia đình hoặc người thân trước khi đưa trở về nơi cư trú; trường hợp trẻ em mồ côi, trẻ em không nơi nương tựa thì làm thủ tục hưởng chế độ bảo trợ xã hội theo quy định; tổ chức các hoạt động, dịch vụ hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng./.

                                                                                       Quốc Khánh

Các tin khác

VĂN BẢN MỚI

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần