Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 1032

  • Tổng 1.436.160

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Hữu ích
Dễ sử dụng
Phong phú đa dạng

444 người đã tham gia bình chọn

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững Giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Ngày 27/5/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững Giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Tại Nghị quyết đã nêu rõ nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ để thực hiện các Dự án, tiểu dự án của Chương trình phải đảm bảo công khai, minh bạch, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và đặc biệt phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước và các quy định liên quan.

Về quy định tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình theo quy định, Nghị quyết đã ban hành các định mức hỗ trợ phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội của các địa bàn trên toàn tỉnh, cụ thể:

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% cho huyện mới thoát huyện nghèo Minh Hoácho các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển giai đoạn 2021-2025;

- Ngân sách tỉnh đối ứng tối thiểu 80% cho huyện Tuyên Hóa, ngân sách huyện, xã đối ứng tối thiểu 20%;

- Ngân sách tỉnh đối ứng tối thiểu 60% cho cho các huyện, thị xã, thành phố còn lại, ngân sách huyện, xã đối ứng tối thiểu 40% (không bao gồm các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển giai đoạn 2021-2025).

(Chi tiết nội dung Nghị quyết xem tại đây)

Hữu Tình

Các tin khác

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần