Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 580

  • Tổng 346.657

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Hữu ích
Dễ sử dụng
Phong phú đa dạng

431 người đã tham gia bình chọn

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

 

Thực hiện Luật An toàn lao động năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Để bảo đảm quyền lợi về chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động và nâng cao hiệu quả phòng tránh tai nạn lao động và phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người phụ trách công tác công đoàn tại Công đoàn cơ sở các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trong tháng 11 năm 2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức 03 lớp tập huấn tại huyện Quảng Ninh, huyện Lệ Thủy và thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Tại các lớp tập huấn, các học viên được tiếp cận các văn bản quy phạm pháp luật quy định về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, những quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành các quy định về ATVSLĐ tại doanh nghiệp; nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; các điều kiện, thủ tục hồ sơ khi người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp xảy ra ở cơ quan, đơn vị mình.

Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, người sử dụng lao động đã thực sự quan tâm đến tính mạng, sức khỏe của người lao động như: Cải thiện điều kiện lao động; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác ATVSLĐ; xây dựng các biện pháp làm việc an toàn, quy trình vận hành và xử lý sự cố cho các máy, thiết bị, vật tư, các chất có  yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; trang cấp đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động. Các doanh nghiệp ngày càng quan tâm hơn đến công tác huấn luyện ATVSLĐ, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động và thực hiện các chế độ, chính sách bảo hộ lao động cho người lao động theo quy định của pháp luật.

                                                                                                                                                                Trần Phương Thảo 

Các tin khác

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần