Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 465

  • Tổng 1.457.798

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Hữu ích
Dễ sử dụng
Phong phú đa dạng

444 người đã tham gia bình chọn

PHÒNG CHUYÊN MÔN

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1. Văn phòng: 0232.3822.393            

1

Trương Thị Thanh Hoa

Chánh Văn phòng

hoattt.sld@quangbinh.gov.vn

2

Võ Hồng Giang

Phó Chánh Văn phòng

giangvh.sld@quangbinh.gov.vn

3

Nguyễn Thị Tố Oanh

Chuyên viên

oanhntt.sld@quangbinh.gov.vn

4

Lưu Thị Hồng Nhung

Văn thư (Chuyên viên)

nhunglth.sld@quangbinh.gov.vn

5

Lê Thị Hồng Nhung

Viên chức (Trung tâm

Hành chính công)

nhunglth1.sld@quangbinh.gov.vn

6

Nguyễn Thị Bích Phượng

Hợp đồng 68

phuongntb.sld@quangbinh.gov.vn

7

Trần Đình Cường

Hợp đồng 68

cuongtd.sld@quangbinh.gov.vn

8

Trần Thị Hải

Hợp đồng 68

haitt.sld@quangbinh.gov.vn

9

Phan Thanh Vân

Hợp đồng 68

vanpt.sld@quangbinh.gov.vn

10

Trần Đức Thế

Hợp đồng 68

thetd.sld@quangbinh.gov.vn

2. Thanh tra Sở: 0232.3816.119

1

Đoàn Xuân Toản

Phó Chánh Thanh tra

toandx.sld@quangbinh.gov.vn

2

Nguyễn Ngọc Lâm

Thanh tra viên

lamnn.sld@quangbinh.gov.vn

3

Trần Phương Thảo

Thanh tra viên

thaotp.sld@quangbinh.gov.vn

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính: 0232.3816.112

1

Vương Thị Kiến Giang

Trưởng phòng

giangvtk.sld@quangbinh.gov.vn

2

Trần Thị Việt Lương

Phó Trưởng phòng

luongttv.sld@quangbinh.gov.vn

3

Đoàn Thị Hà

Chuyên viên

hadt.sld@quangbinh.gov.vn

4

Nguyễn Thị Hằng

Chuyên viên

hangnt.sld@quangbinh.gov.vn

5

Nguyễn Thị Ngân

Chuyên viên

ngannt.sld@quangbinh.gov.vn

4. Phòng Người có công: 0232.3824.918 - 3824.924

1

Phan Thị Kim Ngân

Trưởng phòng

nganptk.sld@quangbinh.gov.vn

2

Lê Thị Ngọc Tú

Phó Trưởng phòng

tultn.sld@quangbinh.gov.vn

3

Dương Văn Hùng

Chuyên viên

hungdv.sld@quangbinh.gov.vn

4

Nguyễn Duy Khương

Chuyên viên

khuongnd.sld@quangbinh.gov.vn

5

Bùi Ngọc Thành

Chuyên viên

thanhbn.sld@quangbinh.gov.vn

6

Trương Thị Vân Thúy

Viên chức biệt phái

thuyttv.sld@quangbinh.gov.vn

5. Phòng Lao động - Việc làm - Dạy nghề: 0232.3845.332 - 0232.3816.114

1

Phan Nam

Trưởng phòng

namp.sld@quangbinh.gov.vn

2

Trần Minh Đức

Phó Trưởng phòng

ductm.sld@quangbinh.gov.vn

3

Nguyễn Cao Cường

Chuyên viên

cuongnc.sld@quangbinh.gov.vn

4

Phạm Thị Mai

Chuyên viên

maipt.sld@quangbinh.gov.vn

5

Đinh Giang Nam

Viên chức

namdg.sld@quangbinh.gov.vn

6

Trịnh Thị Phương Dung

Chuyên viên

dungttp.sld@quangbinh.gov.vn

6. Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội: 0232.3824.929 - 3824.928                    

1

Nguyễn Thị Kim Oanh

Chánh Thanh tra

oanhntk.sld@quangbinh.gov.vn

2

Dương Thị Thương

Phó Trưởng phòng

thuongdt.sld@quangbinh.gov.vn

3

Nguyễn Thị Lệ Thanh

Chuyên viên

thanhntl.sld@quangbinh.gov.vn

4

Đinh Quốc Khánh

Chuyên viên

khanhdq.sld@quangbinh.gov.vn

5

Trương Thị Thanh Huyền

Chuyên viên

huyenttt.sld@quangbinh.gov.vn

6

Nguyễn Hữu Tình

Chuyên viên

tinhnh.sld@quangbinh.gov.vn

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần