Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 607

  • Tổng 2.756.756

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Hữu ích
Dễ sử dụng
Phong phú đa dạng

459 người đã tham gia bình chọn

LÃNH ĐẠO SỞ

Xem với cỡ chữ : A- A A+

             BAN GIÁM ĐỐC:

 * Giám đốc: Nguyễn Trường Sơn

- Điện thoại: (0232) 3821621

- Email: sonnt.sld@quangbinh.gov.vn

 * Phó Giám đốc: Hồ Tân Cảnh

- Điện thoại: (0232) 3816127

- Email: canhht.sld@quangbinh.gov.vn

 * Phó Giám đốc: Trịnh Đình Dương

 - Điện thoại: (0232) 3816117

 - Email: duongtd.sld@quangbinh.gov.vn

              * Phó Giám đốc: Đinh Thị Ngọc Lan

 - Điện thoại: (0232) 3816137

 - Email: landtn.sld@quangbinh.gov.vn

VĂN BẢN MỚI

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần